Seminovos Honda Flora


2009/2009
FIESTA
1.0 MPI Class Hatch 8V

2017/2018
KA
1.0 SE 12V

2019/2020
KWID
1.0 12V SCE Outsider

2017/2017
FIESTA
1.6 SE Hatch 16V

2021/2021
CITY
1.5 DX 16V

2017/2018
WR-V
1.5 16vone EX

2018/2019
CITY
1.5 LX 16V

2015/2016
HR-V
1.8 16V EX

2017/2017
HR-V
1.8 16V LX

2017/2017
HR-V
1.8 16V EX

2019/2019
CITY
1.5 EXL 16V

2021/2021
FIT
1.5 LX 16V